Özet: DDL komutlarının kullanımları anlatılıyor. (create, drop, alter)

 

DDL komutları veritabanındaki objelerin(table,view,index vs.) tanımlanmasında kullanılır. En çok kullanılan DDL komutları

  • Create

Yeni bir tablo, view, index, user oluşturmak için kullanılır

CREATE TABLE department ( departmentid NUMBER, deparmentname VARCHAR2 (40 BYTE) );
  • Drop

Mevcutta olan bir objeyi(tablo, view, index, user) silmek için kullanılır.

DROP TABLE department;
  • Alter

Mevcutta olan bir objede değişiklikler yapmak için kullanılır.

 

Tablolarda ALTER Kullanımı

Alter Table Tablonun yapısı üzerinde değişiklik yapabilmemiz için kulladığımız DDL komutudur. Bu komutla tablonun ismini değiştirebilir, yeni kolon ekleyebilir veya kolon çıkartabiliriz. Yukarda oluşturduğumuz tablo üzerinde bakalım.

Tablo’nun ismini değiştirmek için:

ALTER TABLE department RENAME TO bolum;

 

Tablo’ya yeni kolon eklemek:

ALTER TABLE  bolum ADD dep_manager varchar2 (15 Byte);

 

Tablo’nun kolon tipini değiştirmek:

ALTER TABLE bolum MODIFY departmentid varchar2(6 Byte);

 

Tablo’nun bir kolonunu silmek:

ALTER TABLE bolum DROP COLUMN dep_manager;

 

Tablo’nun kolonuna yeni isim vermek:

ALTER TABLE bolum RENAME COLUMN departmentid TO department_id;

 

Tabloya  Constrait Eklemek:

ALTER TABLE bolum ADD CONSTRAINT bolum_id UNIQUE (department_id);